Matična evidenca dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu z Zakonom o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS št. 13/2018 - ZEDRZ) vodi matično evidenco dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture, ki vključuje podatke javne železniške infrastrukture, javne državne cestne infrastrukture in javne občinske cestne infrastrukture. V matično evidenco so vključeni le elaborati, pripravljeni na podlagi Metodologije za evidentiranje dejanske rabe javne cestne infrastrukture, Metodologije za evidentiranje dejanske rabe javne železniške infrastrukture ter Izmenjevalnega formata in podatkovnega modela, ki so usklajeni z elaborati drugih upravljavcev javne cestne in javne železniške infrastrukture.

Podatki, objavljeni na tej spletni strani, izkazujejo zadnje stanje matične evidence. Osvežijo se ob ponedeljkih, ob 9:00 uri. V slojih je zabeležena tudi zgodovina poligonov, kar pomeni, da so poligoni, ki imajo zapolnjene atribute "D_DO" zgodovinski in na ta način niso več aktivni. Pri pripravi elaborata sprememb podatkov dejanske rabe se mora upravljavec v skladu s predpisano metodologijo navezati na podatke, objavljene na tej spletni strani, in svoje podatke ustrezno uskladiti z obstoječimi.

Javna železniška infrastruktura

Sloju dodana dejanska raba javne železniške infrastrukture za progo 62.

Javna državna cestna infrastruktura

Sloj vsebuje dejansko rabo javne državne cestne infrastrukture vseh cest v upravljanju DARS in DRSI.

Javna občinska cestna infrastruktura

Spremembe sloja dejanske rabe javne občinske cestne infrastrukture zaradi uskladitev z dejansko rabo javne državne cestne infrastrukture.

Novosti na področju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture

Podatkovni model ter izmenjevalni format za vodenje matične evidence dejanske rabe prometne infrastrukture, ME0011-R3.0

Objavljeno dne 2. 06. 2021 00:00:00

Na spletni strani https://www.gov.si/teme/dejanska-raba-zemljisc-javne-cestne-in-zelezniske-infrastrukture/ je objavljena nova verzija Podatkovnega modela ter izmenjevalnega formata za vodenje matične evidence dejanske rabe prometne infrastrukture, ME0011-R3.0  in ustrezno popravljen primer izdelanega elaborata sprememb podatkov dejanske rabe.

Uskladitev podatkov dejanske rabe javne cestne in javne železniške infrastrukture s podatki zemljiškega katastra

Objavljeno dne 14. 12. 2020 00:00:00

Direkcija RS za infrastrukturo je izvedla uskladitev podatkov dejanske rabe javne cestne in javne železniške infrastrukture vpisanih v matično evidenco s podatki zemljiškega katastra. Usklajevanje že evidentiranih podatkov (poligonov) dejanske rabe se je izvedlo preko zemljiškokatastrskih točk (ZKT; oddanih z elaboratom), ki imajo zaradi zgoraj opisanih sprememb lahko sedaj spremenjene koordinate v matični evidenci. V okviru usklajevanja so se poligoni dejanske rabe uskladili (pripeli) na nove spremenjene koordinate ZKT. Če poligoni dejanske rabe prvotno niso bili pripeti na ZKT (ZKT niso bile del elaborata) uskladitev poligonov na tem delu ni bila izvedena. Prav tako ni bila izvedena uskladitev poligonov, če je pozicija (spremenjena koordinata) nove ZKT bistveno poslabšala poligon dejanske rabe. V teh primerih se je ZKT točka ročno odstranila iz matične evidence in ni vplivala na spremembo poligona.
Tako usklajeni podatki so bili dne 11.12.2020 vpisani v matično evidenco. Na tej spletni strani lahko prevzamete zadnje stanje vpisanih podatkov.


Podatki dejanske rabe javne občinske cestne infrastrukture, vključeni v matično evidenco

0 1

Podatki dejanske rabe javne državne cestne infrastrukture, vključeni v matično evidenco

Podatki dejanske rabe javne železniške infrastrukture, vključeni v matično evidenco

Zgodovina sprememb matične evidence dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture

Arhiv novic na področju dejanske rabe zemljišč in javne cestne in železniške infrastrukture

Uskladitev podatkov dejanske rabe javne cestne in javne železniške infrastrukture s podatki zemljiškega katastra

Objavljeno dne 14. 12. 2020 00:00:00

Direkcija RS za infrastrukturo je izvedla uskladitev podatkov dejanske rabe javne cestne in javne železniške infrastrukture vpisanih v matično evidenco s podatki zemljiškega katastra. Usklajevanje že evidentiranih podatkov (poligonov) dejanske rabe se je izvedlo preko zemljiškokatastrskih točk (ZKT; oddanih z elaboratom), ki imajo zaradi zgoraj opisanih sprememb lahko sedaj spremenjene koordinate v matični evidenci. V okviru usklajevanja so se poligoni dejanske rabe uskladili (pripeli) na nove spremenjene koordinate ZKT. Če poligoni dejanske rabe prvotno niso bili pripeti na ZKT (ZKT niso bile del elaborata) uskladitev poligonov na tem delu ni bila izvedena. Prav tako ni bila izvedena uskladitev poligonov, če je pozicija (spremenjena koordinata) nove ZKT bistveno poslabšala poligon dejanske rabe. V teh primerih se je ZKT točka ročno odstranila iz matične evidence in ni vplivala na spremembo poligona.
Tako usklajeni podatki so bili dne 11.12.2020 vpisani v matično evidenco. Na tej spletni strani lahko prevzamete zadnje stanje vpisanih podatkov.