Matična evidenca dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu z Zakonom o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS št. 13/2018 - ZEDRZ) vodi matično evidenco dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture, ki vključuje podatke javne železniške infrastrukture, javne državne cestne infrastrukture in javne občinske cestne infrastrukture. V matično evidenco so vključeni le elaborati, pripravljeni na podlagi Metodologije za evidentiranje dejanske rabe javne cestne infrastrukture, Metodologije za evidentiranje dejanske rabe javne železniške infrastrukture ter Izmenjevalnega formata in podatkovnega modela, ki so usklajeni z elaborati drugih upravljavcev javne cestne in javne železniške infrastrukture.

Podatki, objavljeni na tej spletni strani, izkazujejo zadnje stanje matične evidence. Osvežijo se ob ponedeljkih, ob 9:00 uri. V slojih je zabeležena tudi zgodovina poligonov, kar pomeni, da so poligoni, ki imajo zapolnjene atribute "D_DO" zgodovinski in na ta način niso več aktivni. Pri pripravi elaborata sprememb podatkov dejanske rabe se mora upravljavec v skladu s predpisano metodologijo navezati na podatke, objavljene na tej spletni strani, in svoje podatke ustrezno uskladiti z obstoječimi.

Javna železniška infrastruktura

Sloj vsebuje dejansko rabo javne železniške infrastrukture za proge: 33, 41, 42, 43.

Javna državna cestna infrastruktura

Sloj vsebuje dejansko rabo javne državne cestne infrastrukture vseh cest v upravljanju DARS in DRSI.

Javna občinska cestna infrastruktura

Dodani sloji (dejanske rabe javne občinske ceste infrastrukture): Ravne na Koroškem in Središče ob Dravi.

Podatki dejanske rabe javne občinske cestne infrastrukture, vključeni v matično evidenco

0 1

Podatki dejanske rabe javne državne cestne infrastrukture, vključeni v matično evidenco

Podatki dejanske rabe javne železniške infrastrukture, vključeni v matično evidenco

Zgodovina sprememb matične evidence dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture